Nội Địa
0964.51.51.51
0873.087.087
Quốc Tế
0926.51.51.51 
0873.087.087
Vé Máy Bay
01254.51.51.51 
0873.087.087
Teambuilding
0888.52.51.51
0873.087.087 

Thuê Xe

 • Loại xe: 4 chỗ
 • Giá: 600.000đ
 • Phụ trội giờ: 160.000đ
 • Phụ trội KM: 6.500đ

 • Loại xe: Xe 16 chỗ
 • Giá: 600.000đ
 • Phụ trội giờ: 160.000đ
 • Phụ trội KM: 6.500đ

 • Loại xe: Xe 35 Chỗ
 • Giá: 700.000đ
 • Phụ trội giờ: 200.000đ
 • Phụ trội KM: 10.500đ

 • Loại xe: Xe 7 Chỗ
 • Giá: 600.000đ
 • Phụ trội giờ: 160.000đ
 • Phụ trội KM: 6.500đ

 • Loại xe: Xe 29 chỗ
 • Giá: 700.000đ
 • Phụ trội giờ: 200.000đ
 • Phụ trội KM: 8.800đ
Intro Image Alt Text

 • Loại xe: Xe 45 Chỗ
 • Giá: 1.000.000đ
 • Phụ trội giờ: 280.000đ
 • Phụ trội KM: 14.000đ

     0873.087.087
         0964 51 51 51